Contact Us

Contact Us

Contact Us


Nanjing Toua Hardware& Tools Co.,Ltd

129#Linqi Road,
Dongshan International enterprise headquarters park,
Jiangning,Nanjing, Jiangsu China  P.R.211103
0086-25-52174008
0086-25-52174019
0086-25-52174014
info@tengya.com
Copyright © 2019 Nanjing Toua Hardware & Tools Co.,Ltd,All rights reserved.